Документация свързана с иновацията


  1. Анализ на анкетно проучване на родителите за въвеждане на иновацията – тук 
  2. Анализ на анкетно проучване на учениците за въвеждане на иновацията – тук
  3. График за провеждане на компютърно-базирани тестове – тук