ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

Бюджет 2024 г.

 1. Информация за делегирания бюджет за 2024г. – тук
 2. Информация към касовия отчет  на делегирания бюджет за периода 01.01.2024г. – 31.03.2024г.  – тук

 

 


БЮДЖЕТ 2023 г.


 1. Информация към касовия отчет  на делегирания бюджет за периода 01.01.2023г. – 31.03.2023г.  – тук
 2. Информация към касовия отчет  на делегирания бюджет за периода  – 01.01.2023г.- 30.06.2023г. тук
 3. Информация към касовия отчет  на делегирания бюджет за периода  – 01.01.2023г.- 30.09.2023г. тук
 4. Информация към касовия бюджет на делегирания бюджет за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г. – тук

 

 

БЮДЖЕТ 2022 г.


 1. Утвърден бюджет на СУ Абланица за 2022 г. – тук
 2. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода към 31. 03. 2022 г – тук
 3. Информация към делегирания бюджет  от дата 01. 04. 2022 г – тук
 4. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода към 30. 06. 2022 г – тук
 5. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода към 30. 09. 2022 г – тук
 6. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода –  01. 01. 2022 – 31. 12. 2022 г – тук

БЮДЖЕТ 2021 г.


 1. Утвърден бюджет на СУ Абланица за 2021 г. – тук
 2. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода към 31. 03. 2021 г – тук
 3. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода към 30. 06. 2021 г – тук
 4. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода към 30. 09. 2021 г – тук
 5. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода –  01. 01. 2020 – 31. 12. 2021 г – тук

БЮДЖЕТ 2020 г.


 1. Утвърден бюджет на СУ Абланица за 2020 г. – тук
 2. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода към 31. 03. 2020 г – тук
 3. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода към 30. 06. 2020 г  – тук
 4. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода към 30. 09. 2020 г – тук
 5. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода –  01. 01. 2019 – 31. 12. 2020 г.- тук

БЮДЖЕТ 2019 г.


 1. Утвърден бюджет на СУ Абланица за2019 г. – тук
 2. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода –  01. 01. 2019 до 31. 03. 2019 г – тук
 3. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода –  01. 01. 2019 до 30. 06. 2019 г – тук
 4. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода –  01. 01. 2019 до 30. 09. 2019 г – тук
 5. Информация към касовия отчет на делегирания бюджет за  периода –  01. 01. 2019 – 31. 12. 2019 г. – тук

БЮДЖЕТ 2018 Г.


 1. Утвърден бюджет на СУ Абланица за 2018 –тук.
 2. Касов отчет към 31. 12. 2018 г. – тук

1. Бюджет 2016 г.

2.Утвърден Бюджет на СОУ Абланица  за 2016 –  кмет на община Хаджидимово .

3. Информация към Бюджет 2016 г.

4. Заповед – актуализация на вътрешните правила за работна заплата.

5. Вътрешни правила за работна заплата.

6. Информация към касови отчет за изпълнение на делегирания бюджет за периода 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016 г.


. Информация за изпълнение на делегирания Бюджет към 31. 12. 2015 г.


1.Бюджет 2014 г.

2. Касов отчет към 31. 01. 2014 г.


1. Касов отчет към 31. 12. 2013 г.