Дейности на клубовете и секцийте по ИИД

 

по ред

Област на извънкласната дейност от Приложение №1

Форма на извънкласната дейност

Тематично направление

Брой ученици

Учител/Ръководител – име, презиме, фамилия

1

Здравословен начин на живот

клуб

Млад турист

15

Асим Юсеинов Имамов

2

Природоматематически науки

клуб

Алхимик

13

Юлвие Джевдетова Гърбева

3

Комуникативни умения на роден език

Театрално студио

Маски

11

Гюлфе Фаикова Ханьова

4

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

клуб

Родолюбец

7

Адиле Юсеинова Имамова

5

Комуникативни умения на роден език

клуб

Художествено слово

8

Сълзета Атемова Зейнева

6

Комуникативни умения на роден език

клуб

Млад журналист

7

Илвие Ибраимова Моллова

7

Граждански компетентности

Дискусионен клуб

Сблъсък

8

Силвет Тайфикова Даутева

8

Здравно образование

клуб

Детски кулинарен уикенд

15

Гюлка Манчева Гегова

9

Предприемачество

клуб

Предприемачество и бизнес

15

Ади Мутишева Конедарева

10

Граждански компетентности

клуб

Мечтатели

11

Илвие Ферадова Кокударева

11

Хуманитарни науки

клуб

Приказен свят

15

Дафинка Костадинова Пецева

12

Културни компетентности

ателие

Сръчни ръце

15

Сълзета Сюлейманова Гърбева

13

Културни компетентности

клуб

Млад хороводец

15

Арбен Меджитов Терзиев

14

Природоматематически науки

клуб

Сървайвър

13

Недретка Шеипова Панева