График консултации

График за провеждане на консултации през втория  учебен срок на учебнта 2023/2024 година – тук

График за провеждане на консултации през първи учебен срок на учебнта 2023/2024 година – тук