График консултации

График за провеждане на консултации през втори учебен срок на учебнта 2020/2021 година – тук