График консултации

График за провеждане на консултации през първи учебен срок на учебнта 2021/2022 година – тук