За контакти

Средно училище “Св. Паисий Хилендарски”


ул. Христо Ботев 1

с. Абланица 2932

община Хаджидимово

област Благоевград

e-mail: info-108004@edu.mon.bg


тел: Директор 0884 70 62 40

тел: ЗДУД 0884 70 62 60

тел: ЗДАСД 0882 74 96 43

тел ЗАС 0884 70 62 35

тел: Счетоводтсво 0892 91 13 82