Главен учител

__S_9206
Сълзета Зейнева

ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА:  ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ V – ХІІ КЛАС

 ОТГОВАРЯ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАВИЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО.

  1. План на Главния учител – тук
  2. Анализ на резултатите от проведени входни нива 2020/2021 – тук
  3. Входно ниво ЗП – тук
  4. Входно ниво ЗИП –тук.
  5. Отчет на Главния учител за първи учебен срок –тук
  6. Анализ на резултатите от проведените олимпиади –тук
  7. Презентация – тук