Учителски колектив

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ


__S_9190

ДАФИНА ПЕЦЕВА

__S_9192

АТИДЖЕ МЕТУШ

__S_9194

СЪЛЗЕТ ГЪРБЕВА

__S_9199

ГЮЛКА ГЕГОВА

__S_9201

ДЖЕЙХАН УЗУНОВ

АТИДЖЕ ИМАМ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


__S_9203

ИЛВИЕ МОЛЛОВА

__S_9208

ФАТМЕ БЯЛЕВА

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – Английски език


 

__S_9214

ГЮЛСУНА БАШОВА

__S_9210

СИЛВИЯ ХАВАЛЬОВА

 

МАТЕМАТИКА ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


2

ХАЛИЛ ИМАМОВ

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


 

__S_9238

Зейнеп Топова

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ


__S_9242

НЕДРЕТ ПАНЕВА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


 

__S_9230

Асине Конедарева

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА


__S_9234

Адиле Имамова

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


 

__S_9244

Юлвие Гърбева

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


ЛИДИЯ ХАВАЛЬОВА

 

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ


НАДЯ БЕКЯРОВА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


 

__S_9254

Федя Хавальов

 

МУЗИКА


__S_9250

Арбен Терзиев