Прием 2019/2020 г.

Държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. :

Прием  първи клас:

  • ред за приемане на ученици в първи клас – тук;

прием след завършен VІІ клас;

прием след завършен VІІІ клас.

Училищна комисия по приема на ученици в VIII клас  – тук


Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД-09-1508/08.02.2017 г. за утвърждаване на образци на документи за изготвяне на предложенията за държавен план-прием след завършен VII клас и след завършен VIII клас (основно образование) за учебната 2017/2018 година


Становище на обществения съвет към СУ Абланица относно план-прием 2017/2018 г. – тук.