Обществен съвет

Състав на обществения съвет


 • Гюлфие Ариф – председател
 • Фикрет Гегов
 • Елза Хасанова
 • Виолета Топова
 • Зейнеп Мейзинева – представител на Община Хаджидимово


Становища на Общественият съвет


 • Становище №1 – тук.
 • Становище №2 – тук.
 • Становище №3 – тук.
 • Становище №4 – тук.
 • Становище №5 – тук.
 • Становище №6 – тук.

ПоканиПротоколи

 • Протокол №1 – тук.
 • Протокол №2 – тук.