Методическо обединение на учителите по БЕЛ и ЧЕ

  1. План за работа на МО – pdf.
  2. Отчет на МО за първи учебен срок –pdf.
  3. Годишен отчет на МО.