Е-Обучение

Електронно обучение с използване на платформата:

http://smartclassroom.bg