Държавни зрелостни изпити

ДЗИ 2019 г.


Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни:

  • Български език и литература – 21 май 2019г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2019г., начало 08:00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 май – 31 май 2019г.

Сесия август-септември:

  • Български език и литература – 28 август 2019г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019г., начало 08:00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август – 04 септември 2019г.

График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити през учебната 2018–2019 г.:

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – 5.03.2019г – 18.03.2019г.

Оценяване на изпитните работи – 25.05.2019г. – 08.06.2019г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2019г.