Главен учител


ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА:  ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН УЧИТЕЛ V – ХІІ КЛАС

 ОТГОВАРЯ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАВИЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО.

  1. План на Главния учител – pdf.
  2. Анализ на резултатите от проведените входни нива през учебната 2018 / 2019 г.pdf.
  3. Входно ниво ЗП – pdf.
  4. Входно ниво ЗИП –pdf.
  5. Отчет на Главния учител за първи учебен срок – pdf.
  6. Анализ на резултатите от проведените олимпиади – pdf.
  7. Анализ на резултатите от проведените олимпиади (Презентация) – pdf.